TRANG ĐẦU 🇻🇳


Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming


Thời sự

Vào thứ ba 19.3.2019
Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria
 • 18.00  Đại Lễ
 • 18.45  Khóa Giáo lý dự tòng tiếng Phần Lan
Vào chủ nhật 24.3.2019
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Lần hạt Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 15.00  Thánh Lễ tiếng Ban Lan tại Eurajoki
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh
Vào thứ hai 25.3.2019
Lễ Truyền Tin
 • 18.00  Đại Lễ
Vào chủ nhật 31.3.2019
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Lần hạt Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Các Thánh Lễ tại Turku
Chương trình hàng tuần chính xác hơn ở trong phần tin tức (uutiset)

Chủ nhật
 • 09.00  Tiếng Phần Lan, Thụy Điển hoặc Latinh
 • 10.00  Lần hạt Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Tiếng Ban Lan chúa nhật thứ nhất hàng tháng
 • 12.30  Tiếng Việt chúa nhật thứ 2 hàng tháng
 • 12.30  Tiếng Tagalog chúa nhật thứ 3 hàng tháng
 • 18.00  Tiếng Anh
Thứ hai
 • Không Thánh Lễ
Thứ ba
 • 18.00  Tiếng Phần Lan
Thứ t
 • 07.30  Tiếng Phần Lan
Thứ năm
 • 17.30  Giờ Chầu hoặc Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Tiếng Phần Lan
Thứ sáu
 • 07.30  Tiếng Phần Lan
Thứ bảy
 • 07.30  Tiếng Phần Lan

Các Thánh Lễ trong miền thiểu số công giáo

Eurajoki
Nhà thờ Tin Lành Thánh, Kukkapolku 2
 • 15.00 vào chủ nhật 24.3.2019 tiếng Ban Lan
Mariehamn
Nhà thờ Tin Lành Thánh St Mårtensgården, Hindersbölevägen 11
 • 10.00 vào thứ bảy 23.3.2019 tiếng Thụy Điển
 • 10.00 vào thứ bảy 6.4.2019 tiếng Thụy Điển
Pori
Nhà thờ Chính Thống giáo, Maantiekatu 46

Xưng tội

Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ.
Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại (02-231 43 89).


Vị trí

Ursininkatu 15 a, TURKU 

churchmap


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi