TRANG CHỦ 🇻🇳


Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming


Sắp tới

Vào thứ bảy 19.1.2019
Thánh Henricô, giám mục và liệt sỹ
Người bảo trợ giáo phận và toàn bộ Phần Lan
 • 07.30  Không Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình
 • 16.00  Thánh Lễ tiếng Aram

Thánh Lễ tại Turku
Chương trình hàng tuần chính xác hơn trong tin tức (uutiset)

Chủ nhật
 • 09.00  Tiếng Latinh, Thụy Điển hoặc Phần Lan
 • 10.00  Lần hạt Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Tiếng Ban Lan chúa nhật thứ nhất hàng tháng
 • 12.30  Tiếng Việt chúa nhật thứ 2 hàng tháng
 • 12.30  Tiếng Tagalog chúa nhật thứ 3 hàng tháng
 • 18.00  Tiếng Anh
Thứ hai
 • Không Thánh Lễ
Thứ ba
 • 18.00  Tiếng Phần Lan
Thứ t
 • 07.30  Tiếng Phần Lan
Thứ năm
 • 17.30  Giờ Chầu hoặc Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Tiếng Phần Lan
Thứ sáu
 • 07.30  Tiếng Phần Lan
Thứ bảy
 • 07.30  Tiếng Phần Lan

Thánh Lễ ở nơi khác

Eurajoki
Nhà thờ Tin Lành Thánh, Kukkapolku 2
 • 15.00 vào chủ nhật 27.1.2019 tiếng Ban Lan
Mariehamn
Nhà thờ Tin Lành Thánh St Mårtensgården, Hindersbölevägen 11
 • 10.00 vào thứ bảy 26.1.2019 tiếng Thụy Điển
Pori
Nhà thờ Chính Thống giáo, Maantiekatu 46
 • 18.00 vào thứ sáu 18.1.2019 tiếng Phần Lan

Xưng tội

Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ.
Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại (02-231 43 89).


Vị trí

Ursininkatu 15 a, TURKU 

churchmap


►  MENU CHÍNH

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi