Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ


Christus resurrexit!
Chúa Kitô đã sống lại


Vào thứ hai 22.4.2019
Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
 • 10.30  Thánh Lễ của Tuần Bát Nhật Phục sinh

Vào thứ bảy 27.4.2019
 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

Vào chủ nhật 28.4.2019
Kính Lòng Thương Xót Chúa
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kinh
 • 15.00  EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ sáu 3.5.2019
Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
 • 07.30  Thánh Lễ kinh

Vào thứ bảy 4.5.2019
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan cho trẻ em
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

Vào chủ nhật 5.5.2019
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ bảy 11.5.2019
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.00  MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 12.00  Rước lễ lần đầu cho các em

Vào chủ nhật 12.5.2019
Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ ba 14.5.2019
Thánh Matthia, Tông Đồ
 • 18.00  Thánh Lễ kinh

Vào thứ sáu 17.5.2019
 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00  PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan

Vào chủ nhật 19.5.2019
Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalo
 • 15.00  EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ tứ 22.5.2019
Chân phước Hemming, Gm
 • 07.30  Thánh Lễ kinh

Vào thứ bảy 25.5.2019
 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

Vào chủ nhật 26.5.2019
Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ nam 30.5.2019
Chúa Thăng Thiên
Lễ trong và lễ buộc ★
 • 10.30  Thánh Lễ kinh
 • 17.30  Không có Giơ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Không có Thánh Lễ

Vào thứ sáu 31.5.2019
Đưc Maria thăm viếng bà Êlisabet
 • 07.30  Thánh Lễ kinh

Vào chủ nhật 2.6.2019
Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào chủ nhật 9.6.2019
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kinh
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ nam 13.6.2019
Chúa Giêsu Kitô, linh mục đời đời và thượng tế
 • 17.30  Giơ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ kinh

Vào thứ bảy 15.6.2019
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 15.00  Thánh Lễ với giám mục tại đồi Koroistenniemi, BẢN ĐỒ

Vào chủ nhật 16.6.2019
Chúa Ba Ngôi
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kinh
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalo
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào chủ nhật 23.6.2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô · Corpus Christi
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kinh
 • 15.00  EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ hai 24.6.2019
Sinh Nhật Thánh Gioan Tây Gia
 • 18.00  Thánh Lễ kinh

Vào thứ sáu 28.6.2019
Thánh Tâm Chúa Giêsu
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 18.00  Thánh Lễ kinh

Vào thứ bảy 29.6.2019
Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
 • 07.30  Thánh Lễ kinh

Vào chủ nhật 30.6.2019
Chúa Nhật thứ Mười Ba Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chinh
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Lịch Google của khả dụng cũng thế tại đây


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU TIẾNG VIỆT

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi


Comments are closed.